Natuurwettenchallenge

Een emailprogramma waarin de natuurwetten éen voor één worden uitgelegd voor groot en klein. Natuurwetten zijn regelmatigheden die telkens terugkeren in de natuur en waarvan de kennis je elke dag inspireert en motiveert.

Einstein zei altijd: “Als je iets wil uitleggen, doe dit dan als voor een kind van zes jaar, anders begrijp je het zelf niet.”
Vandaar dat ik vermoed dat Einstein zelf op zesjarige leeftijd een goede juf of meester heeft gehad, die minder makkelijke kennis tot op het niveau van het kind kon brengen in een eenvoudige taal.

Vanuit mijn praktijk The Tree to Be merk ik als ouder-en kindercoach op dat het kinderen helpt om de regelmaat waarmee dingen rond hen gebeuren, te kennen. Het zijn de regels van het spel van een natuur-lijk leven. Hoe vroeger ze deze krijgen aangereikt, hoe meer voorsprong ze krijgen. Hierin wil  ik graag hun juf zijn.

Caroline Dellaert.

 

Wil je ook
dat je kind zich herinnert dat hij of zij heel veel mogelijkheden in zich draagt
de wet van Eenheid leert dit

dat je kind de verschillende stappen kent om iets te creëren en af te maken
de wet van Creatie maakt dit duidelijk

dat je kind zijn eigen verantwoordelijkheid leert te nemen
de wet van Oorzaak en Gevolg zet hiertoe aan

dat je kind de kracht van zijn of haar denken ontdekt
de wet van Intuitie is de sleutel

dat je kind vertrouwen krijgt in zijn of haar eigen groei en evolutie
de wet van Ontwikkeling toont

 

De zaadjes voor deze bovenstaande waarden, kan je nu planten door de wetten van de natuur te herinneren, zelf te kennen en te integreren in het leven van jezelf en van je kind. 

 

In deze online workshop die ik aanbied, kregen deze zaadjes een voorbehandeling, waardoor ze gemakkelijker zullen kunnen schieten.
Doordat er eenvoudige woorden aan zijn gegeven.
Doordat er beelden aan werden gekoppeld.
Doordat er tips aan werden toegevoegd hoe je met de wetten kan werken.

Deze zaadjes hebben wel verder nog veel zon, water, lucht, goede aarde nodig . Die heb je zelf te geven.

 

Schrijf in op nieuwsbrief en krijg GRATIS het eerste filmpje uit het programma

In dit filmpje leg ik je de Wet van Eenheid uit. Deze wet is een uitnodiging om je te richten naar alle mogelijkheden die er zijn rondom jou en in jezelf.

Ik vond het heel leuk om thuis samen met Ellie en Tom de challenge te volgen. Ze kenden Caroline al van enkele jaren terug en waren blij om terug ergens verbonden te zijn. We keken telkens uit naar het volgende filmpje. Caroline bracht dit op een speelse manier. Het is heel goed dat er voorbeelden bijzitten om te doen met de kinderen. Zelf zou ik er niet toe gekomen zijn die te bedenken. De natuurwetten kende ik totaal niet, ik heb dan ook veel bijgeleerd. De bijlage voor de ouders vond ik heel zinvol. Vele inzichten blijven hangen. Ik heb vooral geleerd om lagere trillingen te herkennen en wat buiten me te houden op het werk. Gisteren nog zei Ellie “Mama, er is hier weer chaos, maar er komt weer orde.” Tom is nu al tot meer daadkracht gekomen, hij zet meer door…Ik denk dat de wet van creatie er voor iets tussenzit. Onderling zijn ze er ook wel over bezig. Het is aan te raden om er samen naar te kijken, omdat je als ouder er dan ook later naar kan verwijzen als het eens nodig is. We zijn dus allemaal heel tevreden van deze challenge. Het doet je anders kijken.’

N.S.

Not all classrooms have four walls

The Tree to Be wil ouders en kinderen dingen bijbrengen, die misschien op school niet geleerd worden maar toch een verschil maken . Door je meer te verbinden met de natuur, kom je sneller tot evenwicht. Door bewust om te gaan met energie, zowel de energie in jou als rondom jou, krijg je echt wel een voorsprong in het dagdagelijkse leven.

mijn doelstelling
 • Eenvoudige stappen
 • Heldere voorbeelden
 • Duurzame ontwikkeling
 • Inspirerende kennis
 • Verwonderend effect

Op de natuurwetten kan je altijd rekenen

Ze laten je niet in de steek.
Ze doen je vertrouwen in het leven en in het scheppen.

Trust

De natuurwetten brengen jou in verbinding met de natuur en met het stukje natuur dat jij bent

Je merkt ook andere natuurelementen op.
En je ervaart eenheid hiermee.

Connection

Je kan de natuurwetten voor jou laten werken.

Als je de wetten volgt, ervaar je flow, succes, moeiteloosheid .
Als je de wetten tegenwerkt, ervaar je weerstand, krachtverlies en moeite.

Flow

De natuurwetten zorgen voor een orde in de natuur.

De natuurwetten bieden jou een structuur jouw hele leven lang.
In deze structuur kan er energie gaan stromen.Elke dag opnieuw.

  Structure

Samen

Door samen het traject af te leggen, krijg je een groeiende verbinding met jouw kind, kleinkind enerzijds.
Tegelijk ook met je eigen innerlijk kind.
Dit maakt allen blij.

Co-creation

De bewuste ouder is energiewijs

Je stapt binnen in de wereld van energie. je wordt je bewust van de energie die je bent en rondom jou aanwezig is. Deze energie kan je richten.

Vitalising

 Ik heb er enorm van genoten om samen met mijn kleinkinderen naar de filmpjes te kijken. Ze keken heel geboeid en nadien hingen ze aan mijn lippen.
Ze vonden het heel leuk om nadien ook nog iets samen te kunnen doen. Anna zei: ” Grootmoe, wat jij nu doet met ons , komt naar jou terug hé?”
Het is zo’n slimme meid. Ik had dit programma ook graag als kind gekregen. Ik hoop hen hiermee een voorsprong te kunnen geven . Blij dat ik langs deze weg mocht delen én leren.
Dankjewel Caroline.”

H.M.

Investeer in een duurzame relatie
als ouder met je kind

Dit is een stapsteen op jouw pad van bewustwording als ouder, als mens.

Wat bieden we je concreet aan?

 1. De dertien natuurwetten op een eenvoudige manier uitgelegd op niveau van lagere schoolleeftijd, dit aan de hand van een video waarin het visuele en het auditieve aangesproken wordt om de wetten te integreren.
 2.  Een duidelijke uitleg voor de ouder, de grootouder, de zorgfiguur in volwassen taal
 1. Tips en tricks om de wetten samen met je kind of kleinkind toe te passen .
 2. Mogelijkheid om bevindingen, ervaringen , voorbeelden te delen op een besloten facebookpagina.
  De link ontvang je na inschrijving.
 3. De natuurwetten worden één per één doorgestuurd, zodat er tijd tussen is om de wet te implementeren. Op eigen ritme kan je door de challenge gaan.

Waarde: 200 € 
Nu introductieprijs: 97 €

Zijn de video’s voor kinderen of voor ouders ?

Deze video’s zijn voor alle kinderen, omdat ik geloof dat in ieder kind het potentieel van een Einstein schuilt , elk op zijn of haar manier. Elk kind heeft er deugd van om gestimuleerd te worden en geprikkeld te worden om te ontdekken.
Deze reeks is ideaal voor kinderen vanaf 6 jaar. Maar het is wel zo dat bijkomende hulp van een volwassene nodig kan zijn, om het aan het kind te verduidelijken.  Als volwassene heb je er ook veel aan.  Het is de bedoeling om minstens éen keer samen elk filmpje te bekijken. De meeste kinderen zullen behoefte hebben aan persoonlijke voorbeelden of toepassingen, die jij kan aanreiken. Het kind zal er beslist naar uitkijken om dit moment samen met jou te delen. Jij bent dé persoon om je kind te leren de wetten eigen te maken.

Hoe lang zijn de video’s toegankelijk ?

De video’s zullen voor een periode van zes maand toegankelijk zijn. Deze periode is ruim voldoende om de verschillende wetten op het gemak door te nemen en in te bouwen in het leven van elke dag. In die periode kan je ze oneindig veel bekijken. Wetenschappelijk spreekt men erover dat drie maand nodig zijn om nieuwe kennis volledig op te nemen en gewoonten te wijzigen.

Wat als er vragen bij me opkomen bij het doorlopen van deze challenge ?

Kritisch zijn en volledig willen begrijpen, kan ik alleen maar ondersteunen. Ik antwoord graag op je vragen. Aarzel niet om contact op te nemen via mail info@thetreetobe.be

     Een andere aanpak om de natuurwetten te leren kennen

Het leven is een spel , waarvan je de regels moet kennen. Pas als je deze regels kent, kan je het spel beginnen spelen en de regels voor je laten werken in het uitzetten van jouw strategie.