Deze website maakt gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren.
 

Waarom ik dit doe

Van nood naar deugd

Als jong meisje al leerde ik anderen feilloos aan te voelen. Dat was nodig in het gezin waarin ik opgroeide als kind. Later ontdekte ik hoe je jezelf bevrijdt van het verlangen naar externe goedkeuring door zorg te leren dragen voor je innerlijke kind. Wie dat eenmaal begrepen heeft, hoeft zich niet meer eenzaam of behoeftig te voelen. Want wie in verbinding leeft met zijn ware zelf, kan de psychische balans ervaren die de geborgenheid en energie geeft om als mens te groeien en te bloeien.

Ouder van je eigen kind

Het is mijn overtuiging dat elk van ons, elke volwassene met kwetsuren, die stap ooit zelf moet leren zetten. Enkel door ouder te worden van het kind dat in ons verder leeft, komen we los van onze hulpeloosheid en afhankelijkheid. Vanuit een diep vertrouwen in onszelf en liefdevol respect voor wie wij in wezen zijn, leren we grenzen stellen, vrije keuzes maken en verantwoordelijkheden opnemen. Pas dan gaan we werkelijk met beide voeten in onze volle kracht staan. En dat is precies waarbij ik jou wil helpen.
 • Ik wil jou in liefde helen.
  Je herenigen met de mooie kern in jou. De pijn van oud verdriet en trauma's transformeren in iets dat je kan sterken. Herstel. En zo vlammetjes van geluk ontsteken.
 • Via woord en beeld wil ik wat vast zit in beweging brengen.
  Helderheid scheppen. Vertalen, verhalen en inspireren. Zodat er andere verbanden tot stand komen, nieuwe verbindingen worden gesmeed, waardoor de energie weer aan het stromen gaat.
 • Ik wil het wonder in jou eren en (h)erkennen.
  Door helder te voelen wat er leeft, wat er kan. Door je aan te moedigen, je enthousiasme aan te wakkeren, de hoop te doen herleven.
 • Ik wil de focus verleggen van zorgen naar oplossingen.
  Je nieuwsgierig maken naar jouw competenties. Jou nieuwe perspectieven tonen. Je wakker schudden en aanspreken in je inherente krachten.
 • Ik wil je denkkader opentrekken, je wereldbeeld verruimen.
  Door jou in je geheel te zien. Door samen met jou de zaden te planten waaruit straks nieuwe kansen kiemen. Zodat jij straks door kan groeien. Tot een boom van een mens.
Je eigen 'Tree to Be'...

The Tree to Be

Vanuit die filosofie, en met mijn eigen, specifieke aanpak, biedt The Tree to Be therapeutische totaaloplossingen voor mensen die willen groeien vanuit een diepere verbinding. Met zichzelf, hun innerlijke kind, hun gezin en hun omgeving. Mannen en vrouwen die de uitdaging willen aangaan om al hun mooie potentieel tot volle wasdom te doen komen.

Wat is het verhaal achter 'The Tree to Be'?